Red Dragon
En typisk chinesisk djunk från mitten av 1800-talet.

Klicka för STOR bild

rd-00.jpg (73032 bytes) Modellen är ca 60 cm lång
rd-05.jpg (47110 bytes) Kanoner finns naturligtvis som skydd mot sjörövare!
rd-10.jpg (46821 bytes) Akter ser man vasstaket över roderkulten.
rd-15.jpg (51246 bytes) Ovanliga segel för oss...
rd-20.jpg (32072 bytes) ... men liner och block känner man igjen.
rd-25.jpg (72838 bytes) Hur många handvinschar finns det?
rd-30.jpg (79190 bytes) En liten livbåt finns fast surrat på däck.
rd-35.jpg (75383 bytes) Ankaraspelet kan ses i fören.
rd-40.jpg (84644 bytes) Akterdäcket med kaptenens utrymme under.
rd-45.jpg (82437 bytes) En drake måste till! Här kan man äve studera alla blocken...
rd-50.jpg (61968 bytes) Lastlucka och livbåt.
rd-55.jpg (76417 bytes) Du ser väl rorkulten?
rd-60.jpg (71417 bytes) En liten annan vinkel av aktern.
rd-65.jpg (40913 bytes) Hej då! Ut på havet............